Softproofing

Instrukcja korzystania z opcji softproofingu oraz poprawnego przygotowania pracy do druku w drukarni Abedik S.A.

  • Standardy Sooftproofingu

Do ekranowych prób barwnych, które wykonywane są najczęściej dla zdjęć, grafiki, najlepiej przystosowany jest program Adobe Photoshop, posiada on serię ustawień, dzięki którym ekranowa próba daje miarodajny wynik i może być przy pomocy tego samego programu skorygowana. Zarządzanie barwą w pozostałych programach z serii Adobe również daje możliwość wykonania podglądu wydruku przez zastosowanie profilu jednak ich podstawowe ustawienia dotyczące tego modułu dotyczą głownie konwersji obrazu do profilu i jego przypisywaniu.

Wymienione profile maszyny drukującej zmienne w zależności od zadrukowywanego podłoża mają charakter dwukierunkowy, jeśli posiadamy oprócz nich profil monitora, na którym pracujemy możemy symulować wydruk na ekranie monitora. O softproofingu mówimy wtedy, gdy przetwarzamy obraz do centralnej przestrzeni barw (reprezentowanych profilem monitora) i dalej do przestrzeni barw urządzenia drukującego. Z tej ostatniej barwy są przesyłane z powrotem do centralnej przestrzeni połączeń a następnie przez profil monitora wysyłane na ekran. Na ekranie widzimy reprezentację tego jak będzie wyglądał wydruk.

Do pobrania:

Przygotowanie materiałów do druku.


PDF do pobrania